Misyon

Misyon

Mehmet Emin Tavukçuluk’un misyonu, Kümes hayvancılığının yaşam kalitesini yükseltmek ve Kümes Hayvancılığının gelişimine katkı sağlamak amacıyla;

Koruyucu ve iyileştirici kümes hayvanları tedariğini ileri düzeyde,yaygın ve bütünleşik bir yapı içinde, uygun ekonomik koşullarda topluma sunmak,

Kümes Hayvanları alanındaki akademik çalışmalara ve bilimsel araştırmalara olanak sağlayarak, kümes hayvancılığı ile ilgili yeni bilgi ve uygulamaların geliştirilmesini desteklemek,

Kendilerini mesleklerine adamış, insana değer veren uzmanları yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyon

Mehmet Emin Tavukçuluk’un, sunduğu kümes hayvancılığı hizmetleriyle üretici ve tüketici memnuniyetini sağlamayı, ekibi ve altyapısıyla, Türkiye’ye model oluşturmayı, dünyada referans gösterilen kümes hayvanları kurumlarından biri olmayı hedeflemektedir.

Sektörün Lideri

Tedarik Hizmeti

Mehmet Emin Tavukçuluk’un amacı; kümes hayvanları satıcılarınının ve son kullanıcının ilgili gereksinimlerini karşılamak ve daha sağlıklı bir ticari yaşam sürebilmelerini sağlamaktır. Bu amaç doğrultusunda, Kümes Hayvanları satış ve tedariğini grubun her noktasından, belli standartlarda sunmayı hedeflemektedir.

Mehmet Emin Tavukçuluk, Sağlık Bilimleri alanında kurulan akademik yapının da desteğiyle; Kümes hayvanları konusunda toplumu bilinçlendirmeye çalışmakta, kendi ekibini geliştirmek için sürekli olarak eğitmektedir.

Müşteri Memnuniyeti

Mehmet Emin Tavukçuluk, Kümes Hayvanları tedariği konusunda çözüm ortağı olmayı hedeflemektedir. Kurumdan hizmet almayı seçen kişilerin Mehmet Emin Tavukçuluk’un herhangi bir noktasına başvurarak, gereksinim duydukları tüm kümes hayvanları hizmetlerine grup içinde ulaşabilmesini amaçlamaktadır. Hizmet sunarken, çözüm önerileri kümes hayvanlarının sağlık gereksinimlerini ön planda tutacak şekilde tasarlamasını hedeflemektedir.

Mehmet Emin Tavukçuluk’tan,hizmet alan kişilerin memnuniyetini sistemli olarak izlemekte ve elde edilen sonuçları, sunulan hizmetleri geliştirmekte kullanmaktadır.

Ekip ve Altyapı

Mehmet Emin Tavukçuluk; değerlerini yansıtan, çalışanların potansiyellerini üst düzeyde kullanabilmelerine ve geliştirebilmelerine olanak sağlayan çalışma ortamı sağlamayı hedeflemektedir.

İleri altyapı olanaklarıyla çalışabilmeyi, teknolojideki gelişmeleri izleyerek hizmetlerimizin verimliliğini artırmayı ve kendini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

Uygulamalar

Mehmet Emin Tavukçuluk Türkiye’de ve dünyada Kümes Hayvanları hizmetlerinin gelişimini izlemeyi; uluslararası kabul görmüş standartlarla, yöntem ve uygulamaları Türkiye’ye getirmeyi, Kümes Hayvanlarının gelişimine katkıda bulunabilmeyi, hizmet sunumunda yeni iş modelleri geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu hedefini gerçekleştirmek için, eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını sistemli, sürekli ve organize bir yapıda yürütmek üzere Kümes Hayvanları alanında akademik bir kurum oluşturmak için çabalamaktadır.

Bilgi, deneyim ve olanaklarıyla, topluma daha iyi Kümes Hayvanları hizmetlerinin sunulmasını amaçlayan Kümes Hayvanları ticareti politikaları sistemlerinin oluşturulması sürecinde Türkiye'nin hizmetinde olmaya çalışmaktadır.